Prezentul curs este destinat în calitate de suport pentru instruirea utilizatorilor și ghidarea acestora privind funcționalitățile sistemului informațional automatizat "Registrul de Stat al Controalelor".