Acest ghid este destinat utilizatorilor cu rol de executor și are drept scop îndrumarea, pas cu pas, a angajaților Departamentului cadastru (registratori, evaluatori, ingineri cadastrali ș.a.), în procesul de recepționare a cererii depuse online de către solicitant și prestare a serviciilor din domeniul cadastru prin intermediul platformei de dezvoltare a serviciilor electronice a Agenției de Guvernare Electronică (PDSE).