Cursul se adresează persoanelor din cadrul agenţiei servicii publice, angajate în poziţii manageriale sau non-manageriale, pentru îmbunătăţirea abilităţilor de gestionare a conflictelor şi favorizarea unui climat de lucru constructiv şi colaborativ, cu accent pe înlăturarea situaţiilor conflictuale şi pe creşterea performanţei.