Un serviciu public modern, adaptat la necesităţile cetăţenilor şi priorităţile politice, are nevoie de efectuarea consistentă a programării şi planificării întru realizarea obiectivelor şi ţintelor specifice. Re-orientarea şi flexibilitatea serviciului public reprezintă un element important – adaptarea la noile tehnici, roluri şi cerințe.