Section outline

  • Cursul online "Introducere în utilizarea instrumentelor digitale guvernamentale" oferă cunoștințe și contribuie la dezvoltarea abilităților necesare pentru a utiliza tehnologia digitală în mod eficient și este destinat angajaților instituțiilor publice, organizațiilor sau oricărei persoane interesate de acest domeniu.

    Scopul cursului este de îmbunătăți competențele digitale ale participanților, astfel încât să poată utiliza tehnologia digitală în mod eficient în muncă și în viața de zi cu zi.