Schița subiectului

  • Cursul online "Dreptul de acces la informație. Petiția. oferă cunoștințe și contribuie la dezvoltarea abilităților necesare privind dreptul de a obține informații oficiale, tipul informațiilor, precum și acțiunile ce pot fi întreprinse pentru a te asigura că  acest drept îți este respectat.  

    Obiectivul cursului este informarea și instruirea participanților privind asigurarea drepturilor cetățenilor de acces la informațiile oficiale și a dreptului la petiționare, precum și rolurile și responsabilitățile aferente exercitării acestor drepturi constituționale.  


  • Pachet SCORM: 1 Test: 1 Feedback: 1
    Progres: 0 / 0