Această categorie conține cursuri pe Securitatea pentru diferiți utilizatori 

Cursul clarifică rolurile și responsabilitățile administratorilor de sistem în efortul de asigurare a securității informației și prezintă un set de măsuri ce pot fi aplicate pentru protecția informației și a sistemelor informaționale din cadrul autorităților guvernamentale.

Cursul clarifică rolul dezvoltatorilor în efortul de asigurare a securității informației și oferă o vedere generală asupra principiilor, instrumentelor și a procesului de dezvoltare a aplicațiilor sigure în cadrul autorităților guvernamentale.
Plecând de la conceptele generale cu privire la structura și securitatea sistemelor informatice, cursul abordează problemele specifice securității bazelor de date, aplicațiilor web și aplicațiilor mobile. Elementele introductive privind criptografia urmăresc să ofere o înțelegere de bază asupra principiilor și aplicării acesteia pentru protecția datelor, iar modulul privind ciclul de viață al dezvoltării software prezintă cerințe pentru procesul de dezvoltare propriu-zis care asigură că securitatea este parte integrată a aplicației, de la concept până la lansarea în producție.

Curs pentru masterat, specialitatea Management Informațional

curs pentru master, ASEM, specialitatea Securitatea TI