Testarea agenților constatatori ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră este un proces riguros și necesar, care își propune să evalueze competențele și aptitudinile acestora în domeniul monitorizării și controlului la frontiera statului. Această evaluare include testul teoretic pentru a verifica cunoștințele legale și procedurale relevante. Scopul este de a asigura că agenții constatatori sunt pregătiți să facă față diverselor situații întâlnite la frontieră și să îndeplinească sarcinile lor cu profesionalism și eficiență, contribuind astfel la menținerea securității naționale și a ordinii publice.